Kakekomi (2015)

Kakekomi tells the stories of Edo women in the 1800s that escape abusive husbands and lovers by taking refuge in Tokeiji, a monastery in Kamakura.

Directing:
  • Masato Harada

Writing:
  • Masato Harada
  • Hisashi Inoue

Stars:
Release Date: 2015-05-16
themoviedb icon 6.4/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 146

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Kirin Kiki
Kirin Kiki
Genbei
Yo Oizumi
Yo Oizumi
Nobujiro Nakamura
Hikari Mitsushima
Hikari Mitsus...
Ogin
Erika Toda
Erika Toda
Jogo
Shin'ichi Tsutsumi
Shin'ichi Tsu...
Ogin’s lover
Rina Uchiyama
Rina Uchiyama
divorce client at Tokei-ji
Tsutomu Yamazaki
Tsutomu Yamaz...
Writer Bakin Kyokutei
Shinji Takeda
Shinji Takeda
Jogo’s violent husband
Midoriko Kimura
Midoriko Kimu...
Okatsu
Kanno Misuzu
Kanno Misuzu
Jun Hashimoto
Jun Hashimoto
Yukiya Kitamura
Yukiya Kitamu...
Shinichi Tsutsumi
Shinichi Tsut...
Ogin’s lover
Write one

Sorry, no results found.