Yoshitsune (2005)

Yoshitsune is a Japanese television drama series originally broadcast between 9 January and 11 December 2005, with a three-part special compilation being aired from 24 December to 25 December 2005. The 44th Taiga Drama, the original work is by Miyao Tomiko, screenplay by Kaneko Narito and starring Hideaki Takizawa.

Release Date: 2005-01-09
Seasons: 1
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 60

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Tetsurō Tamba
Tetsurō Tamba
Minamoto no Yorimasa (Gen-ji)
Satomi Ishihara
Satomi Ishiha...
Shizuka-Gozen
Mari Natsuki
Mari Natsuki
Tango no Tsubone (Emperor's concubine)
Shun Oguri
Shun Oguri
Kagesue Kajiwara
Masaya Kato
Masaya Kato
Minamoto no Yoshitomo (Yoshitsune and Yoritomo's father)
Akihiro Miwa
Akihiro Miwa
KI-ichi Hougen (Yoshitune's tutor)
Hiroshi Abe
Hiroshi Abe
Taira no Tomomori (Kiyomori's 4th son)
Mikijiro Hira
Mikijiro Hira
Goshirakawa Emperor
Eiko Koike
Eiko Koike
Tomoe-gozen (Yoshinaka's concubine)
Ren Osugi
Ren Osugi
Minamoto no Yuki-ie
Kiichi Nakai
Kiichi Nakai
Kamakura's first Sho-Gun
Yui Natsukawa
Yui Natsukawa
Akiko (Tomomori's wife)
Aya Ueto
Aya Ueto
Utsubo
Naho Toda
Naho Toda
Akira Nakao
Akira Nakao
Kajiwara Kagetoki
Misa Uehara
Misa Uehara
Keiko Matsuzaka
Keiko Matsuza...
Taira no Tokiko (Kiyomori's wife)
Yôko Moriguchi
Yôko Moriguch...
Kôtarô Koizumi
Kôtarô Koizum...
Taira no Sukemori
Izumi Inamori
Izumi Inamori
Tokiwa Gozen (Yoshitsune's Mother)
Hideaki Takizawa
Hideaki Takiz...
Minamoto no Yoshi-tsune
Ken Matsudaira
Ken Matsudair...
Benkei
Naomi Zaizen
Naomi Zaizen
Houjou Masako (Yoritomo's wife)
Shigeki Hosokawa
Shigeki Hosok...
Taira no Shigehira (Kiyomori's 5th son)
Hideki Takahashi
Hideki Takaha...
Fujiwara no Hidehira (Master of Mutsu Land)
夏木麻里
夏木麻里
Tango no Tsubone (Emperor's concubine)
阿部宽
阿部宽
Taira no Tomomori (Kiyomori's 4th son)
Write one

Sorry, no results found.